منو
 صفحه های تصادفی
اونونبیوم
خشکسالی اقتصادی - اجتماعی
گوریل
کاربرد بازدارنده‌های هورمونی در باغبانی
گ.فضائل از دیدگاه خداو اولیاء
tuberculosis tb
افزایش آلکنها - دیمر شدن
ساختمانهای رسوبی
نکته هایی از استقرا
خاستگاه و دین سلجوقیان
 کاربر Online
1426 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:56 ]
  ناکامی
 

وقتی فرد برای ارضای رفتار برانگیخته دچار دشواری می شود ناکامی ایجاد می گردد.

منابع ناکامی :
1- کمبود بیولوژیک : نقص جسمی در نوجوان وجود داشته باشد .
2- عادت های نا مناسب پیدا کرده باشد .
3- کمبودهای طبیعی در زندگی او وجود داشته باشد .
4- تعارض هایی بین انگیزه های او وجود داشته باشد .
5- و ممکن است ناکامی به پرخاشگری منجر شود .

  امتیاز: 0.00