منو
 کاربر Online
805 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [10:48 ]
  لطفا در مورد حرکت تاکتیکی در گیاهان مثال هایی ذکر شود وتفاوت آن با حرکت شیمی گرایی گفته شود (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [15:06 ]
  تاکتیسمها و شیمیوتروپیسم در گیاهان
 

با سلام

تاکتیسم یکی از جنبشهای گیاهان است. بیشتر تاکتیسمها یا جابجایی ارگانیسمها در رابطه با ناهمسانگردی محیط خارج جهت می بابند. به عبارت دیگر این حرکات در یک موجود زنده کامل به صورت جابجاییهایی جلوه گر می شود که بوسیله یک محرک خارجی بوجود می آیند و جهت می یابند.

شیمیوتاکتیسم یکی از این حرکات رایج است بوسیله کشش ایجاد شده توسط مقادیر غالبا بسیار ضعیف قندها (ساکارز ، اسپرماتوزوئید خزه ها را جذب می کند) ، اسیدهای آلی (اوگلنا ، اسپرماتوزوئیدهای سرخسها) ، آلبومین (اسپرماتوزوئیدهای مارکانسیا از هپاتیکها) و ... ظاهر می شود. این پدیده در لقاح آبی به صورت کشش ایجاد شده بوسیله اندامهای ماده بر روی اسپرماتوزوئیدها نشان داده می شود.

برای شیمیوتروپیسم اینطور میتوان مثال زد: رشد ریشه ها تا حدی بوسیله نابرابری ترکیب شیمیایی خاک هدایت میشود. به عنوان مثالی از شیمیو تروپیسم که بوسیله مواد آلی ایجاد میشود میتوان به لوله گرده اشاره کرد که رشد آن بر روی کلاله مادگی با خروج مواد محلولی که توسط کلاله انجام میشود و در قطرات شبنم حل میشوند هدایت میگردد.

از انواع دیگر تاکتیسمها میتوان به ترموتاکتیسم و فتوتاکتیسم اشاره کرد. از انواع گرایشها میتوان به ترموتروپیسم و تیگموتروپیسم اشاره کرد.

  امتیاز: 0.00