منو
 صفحه های تصادفی
آنزیم
ویژگی های معماری عهد کریم خان زند
بافت اسکلرانشیم
فیزیک
دانشکده داروسازی
کاردان جنگل و مرتع
تغییر و تحول اجتماعی
سزیم
سنبله «صورت فلکی»
عوامل پیروزی سپاه امام علی علیه السلام در صفین
 کاربر Online
449 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 02 فروردین 1385 [21:12 ]
  کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در زیست شناسی
 

کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در زیست شناسی

تشخیص مناطق آتش سوزی ، پراکنش آفات و بیماریهای گیاهی

با بررسی تصاویر تکراری ماهواره‌ای ، گاه تغییرات موضعی در برخی از پدیده‌ها و از جمله پوشش گیاهی دیده می‌شود که با تغییر رنگ بر روی تصاویر ، همراه است. مشاهده چنین مناطقی بر روی تصاویر ، بیانگر یک رویداد خاص خواهد بود که ممکن است در اثر آتش سوزی یا آفات و بیماریهای گیاهی با تغییر رنگ در تصاویر مکرر مشاهده شوند.

بررسی آلودگی آب

اهمیت آب به عنوان یکی از چهار عنصر اصلی حیات و جایگاه خاص آن در آبیاری، تولید انرژی و صنعت و ... بر همگان کاملا مشخص است و تحقیق در خصوص کیفیت ، آلودگی و یا خلوص آن ، برنامه ریزی برای استفاده معقول از آب را میسر می‌سازد. تصاویر ماهواره‌ای ، به دلیل ویژگیهای خود و بخصوص تکراری بودن، زمینه‌های مناسبی را برای مطالعه آب به عنوان یکی از منابع زمینی ، فراهم نموده‌اند. بطور کلی بیشترین مقدار اشعه خورشید ، در لایه‌های فوقانی (حدود دو متری آب) جذب می‌شوند و این خاصیت ، بستگی زیادی به نوع طول موج دارد.

اشعه مادون قرمز انعکاسی در چند سانتیمتری از سطح آب جذب می‌شود و موجب ظهور زمینه سیاه بر روی تصاویر ماهواره‌ای می شود. موج آبی ، هر چند بطور محسوس در آب نفوذ می‌کند ولی در عین حال در لایه‌های فوقانی به سرعت متفرق می‌شود و رنگ آبی را برای آب ، موجب می‌گردد. با استفاده از طول موجهای مختلف مورد استفاده در سنجش از دور بویژه در فاصله 0.6 - 0.48میکرومتر می‌توان اختلافهای سطوح مختلف آب را از نظر زمینه به وضوح مشاهده نمود.

  امتیاز: 0.00