منو
 کاربر Online
583 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دارا 3 ستاره ها ارسال ها: 140   در :  سه شنبه 01 فروردین 1385 [20:49 ]
  دانش آموزان بخوانند
 

نوروز ِ کودکان


::عیــــد نوروز و اول ســـال است
روز عیش و نشاط اطفال است
همه آنــروز رخـــت نو پوشــــند
چای و شربت به خوشدلی نوشند
پسر خـــوب روز عیــد انـــــــدر
رود اول به خــــدمتِ مــــــــــادر
دست بر گردنش کند چو طوق
سر و دستش ببوسد از سر ِ شوق
گــوید این عید تو مبارک بـــاد
صد چنین سالِ نو ببینی شاد
بعد آید به دست بـــوس ِ پـــــدر
بوسه بخشد پدر به روی پسر
پسر بد چو روز عیــــــد شـــود
از همه چیز نا امیـــــــــد شود
نه پدر دوست داردش نه عمو
نه کسی عیـــــــدی آورد بر ِ او
عیدی آنروز حق آن پسر است
که نجیب و شریف و با هنر است
::


شعر از ایرج میرزا

  امتیاز: 0.00