منو
 کاربر Online
503 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 21 اسفند 1384 [21:04 ]
  عدد کروموزومی
 

همانطور که می دانیم هدف از تقسیم میوز ایجاد سلولهایی است که از نظر عدد کروموزومی نصف سلول اولیه هستند.یعنی در اثر تقسیم یک سلول 2n کروموزومی یک سلول n کروموزومی ایجاد می شود.
سوال بنده این است که عدد کروموزومی این سلول 2n کروموزومی پس از مضاعف شدن چند است؟؟ و سلول های حاصل از تقسیم میوز یک چند n کروموزومی هستند؟؟
در برخی منابع عدد کروموزومی این سلول پس از مضاعف شدن 4n و در برخی منابع 2n (کتابهای دوره ی دبیرستان) و سلولهای حاصل از تقسیم میوز یک 2n و در برخی دیگر n ذکر شده است.
اگر عدد کروموزومی این سلول را پس از مضاعف شدن 4n و پس از تقسیم میوز یک 2n در نظر بگیریم کاهشی بودن تقسیم میوز دو محرز می شود که این با آنچه در منابع دبیرستانی گفته شده است متناقض است(با کاهشی نبودن میوز دو)
به نظر من و اساتید دانشگاهی ام عدد کروموزومی سلول 2n پس از مضاعف شدن 4nو پس از تقسیم میوز یک 2nمی باشد
نظر شما چیست؟؟؟
علیرضا اسدالهیان...دانشجوی رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی(میکروبیولوژی)

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 22 اسفند 1384 [07:00 ]
  پاسخ عدد کروموزومی
 

با سلام

در مورد سوالتان میتوانید به لینکهای زیر مراجعه کنید.

*چرخه سلول
*میتوز
*تقسیم میوز
*مراحل تقسیم میوز

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  سه شنبه 23 اسفند 1384 [21:29 ]
  پاسخ عدد کروموزمی
 

تقسیم میوز

میوز نوعی تقسیم هسته سلول است که ضمن آن یک هسته 2n کروموزومی در نتیجه دو تقسیم متوالی بطور معمول به 4 هسته و هر یک n کروموزومی تبدیل می‌شود. تفاوتهای عمده میوز با میتوز در وضع کروموزومها در طول پروفاز تقسیم I است که در آن کروموزومهای هومولوگ با واسطه یک سازمان پروتئینی به نام مجموعه سیناپتونمال بهم می‌چسبند و بعد در آنافاز I از هم بطور کامل جدا شده و به صورت کروماتیدهای دو کروماتیدی به قطبین یاخته می‌روند به نحوی که در پایان آنافاز I در هر قطب یاخته نصف تعداد کروموزومهای یاخته اولیه یعنی n کروموزوم اما به حالت دو کروماتیدی وجود دارند. جدایی کروماتیدهای خواهری هر یک از کروموزومها در آنافاز II انجام می‌شود.

از ویژگیهای مهم دیگر میوز این است که در اینترفاز بین دو تقسیم همانند سازی DNA صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل در پایان تقسیم میوز I مقدار DNA در هر هسته از 4N DNA در یاخته مادری به 2N DNA در پایان تقسیم میوز دوم در هر هسته به N DNA یعنی 4/1 مقدار DNA در هسته یاخته مادری کاهش می‌یابد. تعداد کروموزومها در تقسیم اول از 2n به n می‌رسد و چون در تقسیم دوم کروماتیدهای هر کروموزوم جدا می‌شوند بنابراین در دومین تقسیم ،‌ کاهش تعداد از 2/n را نخواهیم داشت و در پایان تقسیم دوم ، 4 هسته n کروموزومی هر یک با 2/1 مقدار DNA هسته یاخته اولیه تشکیل می‌شود.

  امتیاز: 0.00