منو
 کاربر Online
1157 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:آمینا
آخرین ورود به سیستم:شنبه 15 بهمن 1384 [18:09 ]
نام حقیقی:یاسی دقیقی
مقطع تحصیلی:لیسانس روانشناسی عمومی
زمینه علاقه:
زمینه های فعالیت مستقیم:
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه