منو
 صفحه های تصادفی
مهریه فاطمه علیها سلام
پنی‌سیلین
فرمولهای مولد عددهای اول
شنیدنیهایی از کشاورزی در آمریکای باستان
زمین و زمین شناسی
عدد کوانتومی اصلی ( n )
مربی امور هنری
روانشناسی هیجان
ویژگیهافضایی وزمانی خشکسالی
قایم خلیفه عباسی
 کاربر Online
593 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:معصومه قاسمی
آخرین ورود به سیستم:شنبه 16 تیر 1386 [17:19 ]
نام حقیقی:معصومه قاسمی
مقطع تحصیلی:لیسانس  غیره
زمینه علاقه:دانشنامه, فرهنگ, زندگی, علوم ریاضی, علوم طبیعت, جامعه و علوم اجتماعی, مهندسی و فن‌آوری
زمینه های فعالیت مستقیم:شیعه, دانشنامه, قرآن, فرهنگ, زندگی, علوم ریاضی, علوم طبیعت, جامعه و علوم اجتماعی, مهندسی و فن‌آوری
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه
معصومه قاسمی