منو
 کاربر Online
1300 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:سامانتا
آخرین ورود به سیستم:سه شنبه 07 فروردین 1386 [14:59 ]
نام حقیقی:شیرین کاشفی
مقطع تحصیلی:دیپلم آموزش هنرهای تجسمی
زمینه علاقه:فرهنگ
زمینه های فعالیت مستقیم:
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه
شبانگاهان که تابوتم به دوش آشنایان حمل می گردد تو هم ای آشنای سنگدل از خانه بیرون آی و با تنها کلامی کز درون قلب برخیزد بگو ای آشنا رفتی برو منزل مبارک.