SMTP


آیا میدانید SMTP چیست ؟

SMTP مخفف SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL است که پروتکل ساده و در عین حال مهم و اساسی برای انتقال ایمیل است . این اصطلاح از آن رو به کار میرود که نسبت به سایر پروتکل های ایمیل قبلی بسیار ساده عمل میکند . SMTP فقط به نام کاربری و دامنه نیاز دارد تا مستقیم پیغام را به سمت گیرنده مسیریابی کند SMTP یک پروتکل ارسال است و برای دریافت مناسب نیست به همین دلیل برای دریافت مناسب نیست به همین دلیل برای دریافت ایمیل به جای SMTP از پروتکل های دریافت ایمیل مثل IMAP و POP3 استفاده میشود .


تعداد بازدید ها: 25544