POP3


pop3 چیست؟

Pop3 مخفف کلمه Post Office Protocol 3 است و یک پروتکل استاندارد برای دریافت ایمیل از سرور است

تعداد بازدید ها: 16549