یونونیونیومDarmstadtium - Unununium - Ununbium
Au
Uuu


img/daneshnameh_up/2/27/250px_Uuu_TableImage_BIG.png
جدول کامل
خواص شناخته شده
نام , علامت اختصاری , شمارهUnununium, Uuu, 111
گروه شیمیایی فلز انتقالی
گروه , تناوب , بلوک11, 7 , بلوک d
رنگ ناشناخته; احتمالآ فلزی ,
سفید نقره‌ای یا خاکستری
وزن اتمی [272] amu
ساختار الکترونی شاید Rn]5f14 6d10 7s1]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 32, 18, 1
حالت ماده احتمالآ یک جامد

اطلاعات اولیه

یونونیونیوم Unununium یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Uuu و عدد اتمی آن 111 می‌باشد. با وزن اتمی 272 یکی از اتمهای فوق سنگین است. این عنصر مصنوعی که تنها ایزوتوپ شناخته شده آن ، نیمه عمری برابر 15ms قبل از تبدیل آن به Meitnerium دارد، از آنجائیکه در گروه 11 قرار دارد، یک فلز انتقالی بوده ، احتمالا سخت می‌باشد.

تاریخچه

این عنصر برای اولین بار در 8 دسامبر 1994 در "Gesleschaft fr Schwrionenforschung" در Darmstadt آلمان ساخته شد. با انجام عمل بمباران اتمی نیکل 64 و بیسموت 209 ( نیکل به سمت هدف بمباران شد ) ،در یک شتاب دهنده خطی ، تنها سه اتم از آن ساخته شده است ( همه آنها Uuu-272 بودند ). Unununium نام موقت آن است که به صورت 1-1-1 ایوم نامگذاری شده است که بر طبق سیستم نام‌گذاری روشمند IUPAC می‌باشد. یک مجادله نام‌گذاری عناصر بر سر نام این عنصر در جریان است.

مباحث مرتبط با عنوان

اتصالات خارجی


تعداد بازدید ها: 7761