ینبع


به نقل از معجم البلدان ینبع نام روستایی در عربستان است که در طرف راست کوه رضوی و به فاصله یک شب راه از آن واقع شده است در آن چشمه ها و نخلستانهای فراوان وجود دارد که تعلق به فرزندان امام مجتبی حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام دارد.

قاموس الاعلام ترکی می گوید: ینبع نام مکانی است که مرکز منطقه ای از قصبات مدینه و در ساحل حجاز واقع شده است و نظر به کثرت منابعی که داشته آنرا به این نام می خوانده اند.
بنا به نوشته پاره ای از کتب عربی 170 رشته قنات و چشمه داشته است.

منابع:
معجم البلدان، قاموس الاعلام ترکی، لغت نامه دهخدا

تعداد بازدید ها: 10089