یمن


یمن کشوری است در همسایگی عربستان که از زمان های قدیم موقعیت خاص داشته است. یمن از قدیم ناحیه ای آباد و خرم و با نعمت بسیار و دارای جنگل ها در نقاط کوهستانی و در نقاط دیگر نخلستان ها و باغ ها میوه گوناگون می باشد.

مردم یمن به حسب استعداد آب و خاکشان از تمام اقوام عرب پیشرفته تر بوده اند.
یمن بوسیله شاهان ساسانی بتصرف ایران در آمد و تا ظهور اسلام تابع حکومت ایران بود، تا ظهور دین اسلام پس از مدتی اسلام در این سرزمین نفوذ یافت که عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم یکی از حاکمان یمن در این دوران است.
همچنین در سال 1750 میلادی جزو قلمرو دولت عثمانی در آمد و با سقوط امپراطوری عثمانی، در سال 1934 میلادی با انعقاد قراردادی با انگلستان به استقلال رسید.

پس از اقامت ایرانیان در یمن قبل و بعد از اسلام مردانی بزرگی در علم و ادب از این ناحیه پرخاستند.
یمن 1950 کیلومتر مربع وسعت دارد و سابقاً حکومت یمن در دست امیری بود که او را امام یمن می خواندند و او شخصاً کشور را اداره می کرد ولی از سال 1962 میلادی برابر 1341 شمسی به جمهوری تبدیل شد.
پایتخت یمن صنعا می باشد و محصول عمده آن قهوه، احشام، چوب های جنگلی، جو و گندم است.


تعداد بازدید ها: 30961