یارانی که به شهادت نرسیدند


چند تن از یاران امام حسین علیه السلام در کربلا از دست سپاه عمر بن سعد نجات یافتند. آنان عبارت بودند از:

1-امام زین العابدین علیه السلام که در کربلا بیمار بود و چون شمر خواست او را به قتل برساند، زینب علیه السلام از کشتن وی جلوگیری کرد. (1)
امام محمد باقر علیه السلام که در کربلا کودکی بود که بیش از دو سال و چند ماه نداشت. (2)
حسن بن حسن که پس از آن که در کربلا مجروح شد، او را به کوفه بردند و معالجه کردند تا بهبود یافت.(3)
عمر بن الحسن که اسیر شد.
زید بن الحسن که از اسرای اهل بیت علیه السلام بود.(4)
قاسم بن عبدالله که از فرزندان عبدالله بن جعفر طیار بود.
محمد بن عقیل(5)
عقبه بن سمعان: او غلام حضرت رباب بود.(6) وی را دستگیر کردند و نزد عمر بن سعد بردند، اما چون غلام بود، آزاد شد.(7)
موقع بن ثمامه اسدی. او نیز با سپاه امام حسین علیه السلام بود و آن چه تیر داشت به سوی دشمن افکنده بود. اما گروهی از قبیله اش آمدند و او را امان دادند. او نیز نزد آنان رفت و چون عبید الله بن زیاد آگاه شد، به «زاره» تبعیدش کرد.(8)
10ـ مسلم بن رباح وی با امام حسین علیه السلام بود و به امام خدمت می کرد و چون امام علیه السلام به شهادت رسید، نجات یافت. او همان کسی است که برخی از وقایع کربلا را روایت کرده است.(9)
11ـ ضحاک بن عبدالله مشرقی

منابع:

  • قصه کربلا، ص 392.
  • 1ـ منتظم ابن جودی، ج 5، ص 341.
  • 2ـ مقتل الحسین مقرم، ص 305. بنابر قولی حضرت در کربلا حدوداً چهار ساله بودند.
  • 3ـ ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 25.
  • 4ـ مقاتل الطلابیین، ص 119.
  • 5ـ حیاة الامام الحسین، ج 3، ص314.
  • 6ـ رباب دختر امرء القیس کلبی، مادر حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام.
  • 7ـ انساب الاشراف، ج 3، ص 205.
  • 8ـ کامل بن اثیر، ج 4، ص 80.
  • 9ـ حیاة الامام الحسین، ج 3، ص 313.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9937