گل قاصد


گیاه گل قاصد

img/daneshnameh_up/3/3e/Taraxacum-officinale.gif

شناسنامه

کاسنی Compositae:تیره
Taraxacum officinale weber:نام لاتین
Cankert wort – Plessabed – Blow ball:نام انگلیسی
گل قاصد:نام فارسی
هندباءبوی – حنس – شجره السنان الاسد:نام عربی

شرح گیاه

گیاهی است علفی، پایا، دارا ریشه ای به رنگ قهوه ای مایل به قرمز به ضخامت انگشت و پر از شیرابه ای رنگ زرد رنگ است. طول ریشه 20 سانتی متر است قسمت داخلی ریشه سفید یا خاکستری رنگ است ریشه انشعابهای ترد و شکننده متعددی دارد. برگها نیزه ای شکل ، طویل به طول 15 تا 25 سانتی متر و پهنای آن 4 تا 5 سانتی متر است حاشیه برگها کنگره دار است. برگها فاقد دمبرگ و مستقیماً به ساقه متصل می باشند.گلها در انتهای ساقه های اصلی و فرعی پدیدار می شوند. گلچه ها زرد رنگ هستند. اولین گلها اوایل بهار (فروردین) ظاهر می شوند و گل دهی معمولاً تا اوایل پائیز (مهر) ادامه می یابد. میوه فندقه است به قسمت فوقانی دانه پا پوسهای بسیار ظریف و سبکی متصل است که به محض رسیدن از گیاه جدا و به اطراف پراکنده می‌شود.
img/daneshnameh_up/5/59/Taraxacumofficinale3.jpg

نیاز اکولوژیکی

گیاه بطور خود در مناطقی وسیعی از کشور می روید لذا ضرورتی به کاشت و داشت جهت بهره برداری صورت نگرفته است.

آماده سازی خاک

گل قاصد در هر نوع خاکی می روید نسبت به PH خاک حساسیتی نشان نمی دهد و در زمینهای دارای PH بین 2/4 تا 2/8 می روید. گل قاصد در چمنزارها ، مراتع و بوته زارها و همچنین مزارع دست نخورده پوشش وسیعی تشکیل می دهد.

تاریخ و فواصل کاشت

بعلت پوشش وسیع گیاه بحالت خودرو ضرورتی به پرورش گیاه احساس نمیشود.
img/daneshnameh_up/9/98/Taraxacum-officinale-1.gif

کاشت

در کل گل قاصد را می توان با هر گیاهی به تناوب کشت نمود.

داشت

به علت رویش طبیعی و خودرو ضرورتی به پرورش و کاشت گیاه حس نمی شود.

برداشت

از اوایل بهار تا اواخر شهریور بتدریج می توان برگهای گل قاصد را برداشت کرد. پیکر رویشی این گیاه در مرحله گل دهی از بیشترین مقدار مواد موثره برخوردار است. اواخر پائیز یا اوایل بهار قبل از رویش گیاه زمان مناسبی برای برداشت ریشه های گل قاصد است. پس از برداشت آنرا با آب جاری از گل و لای تمیز کرده و سپس مانده ریشه را باید به چند قسمت تقسیم خشک کرد. برگهای زردرنگ یا سایر برگهای آلوده به قارچ یا باکتری را باید از بقیه جدا و حذف کرد. سپس آنها را با ضخامت کم بر روی صفحات خشک کن قرار داد تا خشک شوند. نسبت برگ تازه به خشک شش به یک و نسبت ریشه تازه به خشک پنج به یک و نسبت ریشه و اندامهای هوائی تازه به خشک پنج تا شش به یک می باشد.
img/daneshnameh_up/2/26/Taraxacumofficinale4.jpg

دامنه انتشار

در بیشتر مناطق کشور می روید.
تعداد بازدید ها: 34828