گزارش 840623 گروه فن آوری
گزارش گروه خلاقیت و فن آوری

تعداد کاربران فعال
5
کاربران فعال در انجمن
ناشناس
جواد حمزه
بابک خسروشاهی
دارا
نیرفارابی اصلمقالات تولید شده
روبات دنبال کننده نور
مدار شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LEDو
روباتیک
پروژه کنترل نوری


مقالات هفته آینده
هشدار دهنده آب
کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر
آشکارساز حرکت توسط سنسور PIR و
و LED چشمک زن با ولتاژ 15 ولت


مراجعان
398
موضوع جدید
8
تعداد سئوالات کاربران عادی
1
سئوالات پاسخ داده شده
1
مقالات با اصلاح جزئی
2
مقالات با اصلاح کلی
3
مقالات حذف شده
1
تغییر نام
1
خبر جدید
4

تعداد بازدید ها: 5657