گریه امام حسن علیه السلام هنگام رحلت


امام حسن علیه السلام در بستر احتضار گریه کرد.
به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر در وصف شما سخنان بسیاری فرموده است. علاوه بر اینکه 20 بار پیاده به حج رفته‌اید و سه بار تمام دارایی خویش را در راه خدا تقسیم کرده‌اید.»
فرمود:« به دو دلیل گریانم: ترس از موقف مطلع، جایی که پروردگار در محضر همه، بر پرونده انسان‌ها اطلاع می یابد؛ و نیز جدایی از دوستان و آشنایانم.»

مراجعه شود به:
احادیث امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 8363