گرافیت


img/daneshnameh_up/c/cc/Graphite.jpg
گرافیت
گرافیت (Graphite)
C
سیستم تبلور
کامل - مطابق باسطح /0001/
فلزی - مات
صدفی - نامنظم
شکستگی
ترد
نوع سختی
بلوری- فلسی- توده ای -کروی - صفحه ای
اشکال ظاهری
فراوان; امریکا، روسیه ، ماداگاسکار، چک و اسلواکی و رگه های گرافیت درکانادا وسری لانکا
خواص شیمیایی::
C=100% ولی اغلب باH,N,CO2,CH4 ,SiO2,Al2O3 و غیره همراه است
ترکیب شیمیایی
خاکستری تیره - سیاه - خاکستری فلزی
رنگ کانی
خاکستری تیره فلزی درخشان
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
مولیبدنیت - کانیهای منگنز دار
تشابه کانی شناسی
پیریت - کلسیت - مارکاسیت
پگماتیتی - دگرگونی حرارتی
منشا تشکیل
ورقه های شش گوش و به طور کمیاب به صورت ماکله
شکل بلورها
درمتالوژی ، الکتروتکنیک ، رآکتورهای اتمی و ساخت انواع مداد کاربرد دارد
محل پیدایش
نرم ولی غیرقابل ارتجاع. حالت چرب درلمس کردن و هادی خوبی برای جریان الکتریسیته است ودر اسیدها نامحلول است مگردراسیدنیتریک جوشان. درمتالوژی ، الکتروتکنیک ، رآکتورهای اتمی و ساخت انواع مداد کاربرد دارد
سایر مشخصات
. به معنی نوشتن گرفته شده است graphein از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
11.52.25-


منبع
تعداد بازدید ها: 108005