کویی یویی


کوئی یوئی (Chasmistes cujus) یک نوع ماهی عظیم الجثه مکنده و بومی دریاچه Pyramid در شمال غربی نوادا است. خوراک این ماهی را عمدتا جانوران ریز شناور بر سطح دریا و نانوپلاتکتون ها (همانند جلبک ها و ریا تومه ها) تشکیل می دهند. حداکثر طول جنس نر تقریبا به 21 اینچ (530 میلی متر) و وزنش به 5/3 پوند (6/1 کیلوگرم) می رسد و این در حالی است که طول جنس ماده تقریبا به 25 اینچ (640 میلی متر) و وزنش به 6 پوند (7/2 کیلوگرم می رسد).

img/daneshnameh_up/e/ea/cui_ui.jpg


این ماهی anadramous بوده و در میانه های آوریل سعی می کند که برای تخم گذاری از رودخانه بالا برود. اگر جریان درون ریز کافی نباشد و اجازه این کار را به ماهی ندهد، ماهی کویی کویی (cui – ui)در دریاچه Pyramid تخم گذاری می کند اما عموما بدلیل شوری آب دریاچه موفق به این کار نمی شود. منابع آب Boca و stampede به تخم گذاری این ماهیها کمک می کند اگرچه در سالهای کم آبی و یا خشک سالی این آب برای منطقه کلان شهری Reno ذخیره می شود. مردم paiute چندین پرورشگاه ماهی را برای زیست ماهیهای cui – ui در این شرایط ساخته اند.
اگرچه نسل این گونه ماهی همچنان در خطر است ولی چنین اقداماتی به طور چشمگیری باعث افزایش جمعیت ماهیهای cui – ui شده است.تعداد بازدید ها: 10805