کوزالیت


img/daneshnameh_up/6/6a/Cosalite.jpg
کوزالیت - آگرگاتهای بلورهای سوزنی
شکل کوزالیت (تا 10 میلیمتر) در
رگه های کوارتز - سیدریت
کوزالیت (Cosalite)
Pb2Bi2S5
ارترومبیک
سیستم تبلور
خوب
نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
آگرگاتهای شعاعی و دانه ای
اشکال ظاهری
.درشعله ذوب میشود . دراسید HCl و HNO3 حل میشود
Pb=41.75% Bi=42.10% S=16.15%
ترکیب شیمیایی
خاکستری سربی - خاکستری فولادی
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
بیسموتینیت و نمکهای سولفوره بیسموت
تشابه کانی شناسی
نمکهای سولفوره بیسموت ، سرب و مس
منشا تشکیل
منشورهای طویل به طور قائم دارای شیار
شکل بلورها
کانسار بیسموت
محل پیدایش
سایر مشخصات
.درمکزیک مشتق شده است Cosala از نام معدن و ژیزمان
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.536.46.8


منبع
تعداد بازدید ها: 6966