کنستانتین تسیولکوفسکی


کنستانتین ادواردوویچ تسیولکوفسکی (1935 ـ 1857) دانشمند و نویسنده روسی بود که استفاده از موشکها را برای پروازهای فضایی از دهه 1880 به بعد مورد بررسی قرار داد. وی اولین شخصی بود که استفاده از سوخت مایع را برای موشکها پیشنهاد نمود. پیشنهاد او در سال 1926 توسط رابرت گدارد (1945 ـ 1882) که اولین موشک با سوخت مایع را راهی فضا کرد، عملی شد. نقش دیگر تسیولکوفسکی در فضانوردی ارایه راههای محاسبه سرعت و سوخت لازم یک فضا پیما برای رد شدن از نیروی جاذبه زمین بود. او همچنین مساله موشکها چند مرحله ای را مطرح نمود.


همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 6243