کالکوپیریت


img/daneshnameh_up/3/3e/_ggttqq_Chalcopyrite.jpg
کالکوپیریت - تجمع بلورهای ایدیومرف
کالکوپیریت (Chalcopyrite)
CuFeS2
سیستم تبلور
/خیلی ناقص - در سطح /112
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلور- آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان غربی و شرقی ، یوگسلاوی ، چک و اسلواکی ، نروژ ، فرانسه
سوئد ، فرانسه ، سوئد ، شیلی ، بلغارستان و غیره
HNO3 و HCl حل شونده در
Fe,Cd همراه با Zn=67.06% S=32.94%
ترکیب شیمیایی
زرد برنجی با انعکاس سبز
رنگ کانی
سبز - سیاه یا سیاه مایل به سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - دگرگونی مجاورتی- متاسوماتیک - هیدروترمال - رسوبی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.به معنای آتش استKhalkos یعنی مس و pur در زبان یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.544.24.3


منبعتعداد بازدید ها: 37461