کاردان روابط عمومی
معرفی

متصدیان این شغل امور مربوط به فعالیتهای روابط عمومی و امور مجلس را عهده دار می باشند .نمونه وظایف

  • اجرای امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع .
  • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های انتشاراتی و اطلاعات درچهارچوب ضوابط و موازین مربوطه .
  • همکاری و اظهارنظر درزمینه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتنهای داخلی .
  • ارائه همکاریهای لازم درکلیه امور روابط عمومی و امور مجلس با کارشناسان این رشته .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
  • کلیه وزارتخانه ها
  • مؤسسات دولتی
اشتغال یابند .شرایط احراز

  • تحصیلات دریکی از دوره های فوق دیپلم مربوط ، عکاسی یا کامل متوسطه و کسب تجارب لازم.


تعداد بازدید ها: 7953