کاربردهای قطبش
ما در طول زندگی در پیرامون خود با پدیده‌های زیادی روبرو شده و می شویم که با قطبش در ارتباطند:
img/daneshnameh_up/e/e8/Rainbow.jpg

رنگین کمان

اگر با یک قطبشگر به رنگین کمان نگاه کنیم، دیگر این طیف رنگی زیبا را نخواهیم دید. بسته به نوع قطبشگر منظره متفاوتی خواهیم دید. در رنگین کمان نور سفید به رنگهای تشکیل دهنده‌اش تجزیه شده است، یعنی طول موجها از هم جدا شده‌اند.حال اگر ما به عنوان مثال با یک فیلتر سبز رنگ به رنگین کمان نگاه کنیم، چون این فیلتر نوری فقط رنگ سبز را عبور می‌دهد و سایر رنگها را جذب می‌کند، لذا محل رنگین کمان به رنگ سبز دیده می‌شود و دیگر طیف رنگها را نخواهیم دید.

قطبش در ستاره شناسی

قطبش در ستاره شناسی کاربرد زیادی دارد و به ما کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری در خصوص امواج الکترومغناطیسی صادره از ستاره‌ها بدست آوریم.
img/daneshnameh_up/4/40/Sahaby.jpg
به عنوان مثال دوربین پیشرفته هابل با پیشرفته‌ترین فیلترهای پلاریزه (قطبیده) تصاویر بدیعی از کیهان تهیه کرده است. تصویری که در بالا ملاحظه می‌کنید، تصویری از یک سحابی است که با کمک سه فیلتر قطبیده متفاوت نور رسیده از آن در سه زاویه خاص قطبیده شده و هر دسته با یکی از رنگهای آبی ، قرمز و سبز نمایش داده شده است. با بررسی قطبش نور این سحابی ، دانشمندان می‌توانند به اطلاعات وسیعی از خواص فیزیکی موادی که این پرتوها را بازتاب داده است، دست یابند.

عینکهای قطبی

از دیگر موارد مرتبط با قطبش، عینکهای آفتابی قطبیده هستند که بیشتر در ماهیگیری ، ورزشهای آبی ، رانندگی و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عینکها با عینکهای تیره معمولی فرق دارند. عینکهای معمولی شدت هر نوری را کاهش می‌دهند، ولی عینکهای قطبیده ، بطور انتخابی انعکاسهای نور از سطح آب و … را حذف می‌کنند و نور مناسبی را به چشم می‌رسانند.این عینکها فیلترهای قطبیده با قطبش عمودی دارند.
img/daneshnameh_up/c/c0/Eynac.1.jpgاستفاده از این عینکها به ماهیگیر کمک می‌کند تا ماهیها و سنگها را در زیر سطح آب ببیند. در روشنایی زیاد ، عینک این عمل را بوسیله کاهش اثر خیره کننده درخشندگی انجام می‌دهد. حتی بدون درخشندگی زیاد ، این عینکها بطور انتخابی ، انعکاسهای دیگر از مناظر بالای آب (ابرها و آسمان) را کاهش می‌دهند. علت اینکه برخی از این عینکها ، خیلی تیره یا شبیه آینه بنظر می‌رسند، این است که سطح شیشه آن را با یک لایه از رنگ مخصوصی که نقش صافی را بازی می‌کند، می‌پوشانند و نور حین عبور از آن قطبیده می‌شود و در بازتاب از داخل عینک نمی‌تواند از صافی عبور کند و در نهایت نوری از پشت شیشه به چشم ما نمی‌خورد، بنابراین عینک را تیره می‌بینیم.

قطبش در پلاریمتری

قطبش در پلاریمتری برای مطالعه چرخش نور قطبیده بوسیله یک ماده ، کاربرد دارد. پلاریمتر دستگاهی است که برای اندازه گیری غلظت یا راست بری و چپ بری محلولها بکار می‌رود. جهت چرخش و میزان آن در تجزیه‌های کمی و کیفی و تعیین ساختمان شیمیایی مواد مفید است.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 37984