چگونه امام علی را بشناسیم؟


img/daneshnameh_up/0/01/Picture1sstrhsdtr.jpg

شناخت علی «ذهنیت» است،

و حب علی، «احساس» است،

اما تشیع علی، «عمل» است.

نباید «تشیع» علی را با «تملق» علی اشتباه گرفت.
غیر از هزاران درس که از سخن علی، سکوت علی، عمل علی، جهاد علی، اندیشه علی و ... می توان آموخت، سه درس دیگر باید از علی آموخت

1- درسی که باید از «خاندان علی» آموخت

2- درسی که باید از «جبهه دوستان علی» آموخت

3- درسی که باید از «جبهه دشمنان علی» آموخت

چهره های پلید دشمنان است که چهره پاک علی را نمودار می کند. چنانکه توحید را کسی می فهمد که بداند شرک چیست


یکی از ابعاد بسیار باشکوه و آموزنده زندگی علی، رفتار علی با دشمنان خود اوست.

نمی توان به راستی از حق سخن گفت و باطل را کاری نداشت.

باطل به تو کار خواهد داشت!

نمی توان به دوستی از علی سخن گفت و به معاویه کار نداشت.

معاویه به تو کار خواهد داشت...


تعداد بازدید ها: 21894