پیرومرفیت


img/daneshnameh_up/3/31/Pyromorphite.jpg
(پیرومرفیت - بلورهگزاگونال (22 میلیمتر
پیرومرفیت (Pyromorphite)
Pb5Cl (PO4)3]
سیستم تبلور
رده بندی
ناقص
الماسی - چرب
ناصاف
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی ، بریتانیای کبیر ، فرانسه ، URSS ، مراکش ، زامبیا و امریکا
حل شونده در HNO3,KOH
PbO=82% P2O5=15.4% Cl=2.6%
سبز - زرد - قهوه ای - خاکستری سفید - زرد قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
(منشوری - ورقه ای (پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
دارای شکستگی ناصاف
سایر مشخصات
به معنای فرم و شکل گرفته شده است از زبان یونانی pur به معنای آتش و morphe است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.546.77


منبع
تعداد بازدید ها: 7767