پلاتتریت


{picture=td>
(پلاتنریت - پوشش روی کانی میمتیت نارنجی (عرض تصویر 25 میلیمتر
پلاتنریت (Plattnerite)
PbO2
سیستم تبلور
فلزی قوی - الماسی
صدفی
شکستگی
(نیمه شفاف - کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
ندارد
بندرت بلوری - آگرگات توده ای - رشته ای
اشکال ظاهری
حل می شود HCl به راحتی در و به سختی در H2SO4, HNO3 حل می شود
Pb=86.62% O=13.38%
ترکیب شیمیایی
خاکستری سیاه - سیاه
رنگ کانی
قهوه ای
رنگ اثر خط
محتوای عناصر ردیاب
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زون های اکسیدان ثانویه
منشا تشکیل
منشوری - پیرامیدهای مضاعف
شکل بلورها
(ایران(انارک
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از نام پلاتنر متالوژیست آلمانی گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-5.539.63-


منبع
تعداد بازدید ها: 7055