پرورش خلاقیت


نگاه اجمالی

می‌توان موهبت خلاقیت را بوسیله بلااستفاده گذاردن ، پژمرده نمود و یا از طریق مبادرت به فعالیتهایی که بیشترین امکان را برای پرورش قدرت تصور خلاق بوجود می‌آورد و خلاصه با تمرین دادن مداوم ، توسعه داد. در اینکه استعداد خلاقیت را می‌توان پرورش داد تردیدی وجود ندارد. روان شناسان از مدتها قبل این اعتقاد را که هر استعداد اساسی را می‌توان تربیت نمود، پذیرفته‌اند. با تمرین حساب ذهنی بزرگسالان می‌توانند قدرت محاسبه خود را دو برابر کنند.

روشهای پرورش خلاقیت

تجربه برای ایده جوئی سوخت می‌سازد.

برای پرورش خلاقیت ، مغز شما نه به تمرین نیاز دارد بلکه به وسایلی که با آن بتوان به بهترین وجهی ایده‌ها را تشکیل داد محتاج است. غنی ترین سوخت برای ایده جویی عبارت از تجربه است. تجربه دست اول ، مطلقا غنی ترین سوخت است. زیرا امکان اینکه در مغز ما بماند و در موقع نیاز به خاطر آید زیادتر است. تجربه دست دوم مانند سطحی ، گوش دادن ، یا تماشا کردن ، سوخت ضعیف تری را تشکیل می‌دهد.

بازیهای فکری ، حل معما و جدول

عده زیادی از مردم مقدار زیادی از وقت خود را صرف بازیهای مختلف می‌کنند. بعضی از این بازیها به پرورش قدرت تصور کمک نموده و بعضی به این استعداد کمکی نمی‌کنند. در حدود 250 نوع بازی نشسته وجود دارد. تجزیه و تحلیل نشان داده است که فقط 50 بازی حاوی تمرینات خلاقند. همچنین خلاقیت به مقدار زیادی بستگی به نحوه بازی دارد. مثلا در بازی شطرنج می‌توانیم بازیکنان کتابی باشیم و تمام حرکات را با کمک حافظه انجام دهیم و یا آنکه هر حرکت را به یک حادثه جویی جسورانه خلاق مبدل کنیم، چنانکه بعضی از بهترین شطرنج بازان چنین می‌کنند.

سرگرمی‌های هنری زیبا

در حدود 400 سرگرمی‌ شناسایی گردیده است که اغلب آنها مربوط به جمع آوری اشیا و نه خلاقیت می‌باشد. سرگرمی‌های مربوط به جمع آوری اشیا منجر به ازدیاد دانش و پرورش قوه قضاوت است نه برانگیختن قدرت تصور. از آنجا که سرگرمیها در میزان تمرین خلاقیتی که فراهم می‌کنند دارای تنوع زیادی هستند، می‌توان سرگرمیهایی که مستلزم کوشش قدرت تصور است انتخاب نمود. بطور کلی کارهای دستی ، تمرین خلاقیت بیشتری از جمع آوری اشیا فراهم می‌سازد.

خلاقیت با مطالعه پیشرفت می‌کند.

چنان که فرانسیس بیکن فیلسوف و نویسنده انگلیسی قرن شانزدهم اظهار داشته است، مطالعه انسان را کامل می‌کند. مطالعه قدرت تصور را تغذیه می‌کند. لیکن برای آنکه از مطالعه حداکثر استفاده را ببریم، باید مطالب مناسب برای مطالعه انتخاب کنیم. پربارترین نوع خواندن عبارت از خواندن بیوگرافی است. زندگی هر کس که ارزش انتشار داشته باشد، ممکن نیست حاوی رکورد الهام بخشی از ایده‌های ابداعی نباشد. بدین ترتیب از طریق خواندن ایده‌های بیشتری به ما روی می‌آورند. غالبا این ایده‌ها بوسیله عباراتی که کاملا با فکر خلاق حاصله نامربوط است، شعله ور گشته به خاطرمان می‌آیند.

تمرین در حل خلاق مسائل

مستقیم ترین روش برای پرورش خلاقیت عبارت از پرداختن به کار خلاق یعنی واقعا تدبیر نمودن راه حل برای مسائل مشخص حقیقی است. در صدها دوره آموزشی ، پرداختن بکار خلاقیت اساس این دوره‌ها را تشکیل داده است. به عنوان یک قاعده در چنین دوره‌هایی تدریس اصولی خلاقیت با شرکت فعالانه دانش آموز و دانشجو در حل مسائل همراه بوده است.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 42154