واریسیت


img/daneshnameh_up/6/69/Variscite.jpg
(واریسکیت - آگرگات توده ای صیقلی شده (عرض تصویر 45 میلیمتر
واریسیت (Variscite)
Al(PO4).2H2O
سیستم تبلور
/کامل مطابق با سطح /010
مات - چرب
صدفی
شکستگی
نیمه کدر
نوع سختی
ندارد
آگرگات توده ای - دانه های نیمه شکل دار
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان شرقی ، اطریش ، چک و اسلواکی ، امریکا ، بولیوی و غیره
.KOH - محلول در ذوب ناشدنی
Al2O3=32.26% P2O5=44.94% H2O=22.8% همراه با ادخال های As,Fe
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سبز آبی - سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
واولیت - بولیواریت - لیمونیت و غیره
منشا تشکیل
پسودواکتائدر - منشوری
شکل بلورها
محل پیدایش
.لومینسانس متغیر تا کم رنگ دارد
سایر مشخصات
.در آلمان شرقی گرفته شده است variscia از نام قدیمی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
4 52.52-


منبع

تعداد بازدید ها: 11675