هندوانه و خربزه خطرناک


نگاه اجمالی

شاید تعجب کنید که در شرایط معین ممکن است یک گلوله صدمه‌ای نرساند و برعکس ممکن است در شرایط دیگر هندوانه یا خربزه که برای انسان بسیار خوش آیند و دوست داشتنی‌تر هستند، ممکن است اثرات بسیار ویران کننده‌ای به بار آورند.

یک مثال

فرض کنید اتومبیلی با سرعت زیاد در جاده‌ای حرکت می‌کند. اگر در این حالت فردی که در کنار جاده ایستاده است هندوانه یا خربزه‌ای را به طرف اتومبیل مورد نظر پرتاب کند، در این صورت سرعت اتومبیل بر سرعت هندوانه افزوده می‌شود و این مسئله هندوانه را به گلوله‌ای خطرناک و ویران کننده تبدیل می‌کند.

به راحتی می‌توان حساب کرد که نیروی حرکت گلوله‌ای با وزن 10 گرم برابر است با نیروی حرکت هندوانه‌ای به وزن 4 کیلو گرم که 8 به طرف اتومبیلی با سرعت 120 کیلومتر در ساعت پرتاب می‌شود. البته لازم به ذکر است که در این شرایط تاثیر سوراخ کننده گلوله با هندوانه قابل مقایسه نیست، زیرا هندوانه سختی گلوله را ندارد.

تاثیر سرعت نسبی

وقتی هواپیماهای سریع السیر در طبقات بالایی جو پرواز می‌کنند و سرعت هواپیما به 3000 کیلومتر در ساعت ، یعنی برابر سرعت گلوله ، می‌رسد، خلبان با پدیده‌های مثل مورد هندوانه و اتومبیل مواجه می‌شود. بدین معنی که هر جسمی سر راه این گونه هواپیماهای فوق‌العاده سریع السیر قرار گیرد، برای هواپیما به گلوله ویران کننده‌ای تبدیل می‌شود. برخورد با یک تعداد جسمی که از هواپیمای دیگری حتی نه هواپیماهایی که از روبرو پرواز می‌کند، افتاده باشد، درست ماند آن است که هواپیما را به مسلسل ببندند.

اجسام در حال سقوط با نیروی برابر نیروی گلوله‌های رگبار مسلسل به هواپیما برخورد می‌کنند و آن را سوراخ می‌کنند، چون سرعت نسبی در هر دو مورد یکسان است (هواپیما و گلوله با سرعت 8000 متر در ثانیه به یکدیگر نزدیک می‌شوند)، پس تاثیرات ویران کننده برخورد یکسان خواهد بود. برعکس ، اگر گلوله از عقب هواپیمایی که با سرعت مساوی سرعت گلوله پرواز می‌کند، حرکت کند، در این صورت به خلبان صدمه‌ای وارد نمی‌کند.

قانون سرعت نسبی

اگر دو جسم با سرعت یکسان در یک جهت حرکت کنند، در این صورت سرعت نسبی آنها صفر خواهد بود. در این صورتی که اگر همان دو جسم با سرعت یکسان و در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند (مانند برخورد رو در روی دو جسم) سرعت نسبی برابر مجموع سرعتها و یا دو برابر سرعت هر جسم خواهد بود.

بنابراین اگر دو جسم در حالت اول باهم برخورد کنند، بدون ضربه به یکدیگر می‌چسبند، اما در حالت دوم اگر برخوردی صورت گیرد، این برخورد با ضربه شدید همراه خواهد بود. به عنوان دو قطار را در نظر بگیرید که با سرعت تقریبا مساوی در یک جهت حرکت می‌کنند. در این صورت با استفاده از قانون فوق این دو قطار را به یکدیگر وصل نموده ، بدون اینکه ضربه‌ای به یکدیگر وارد کنند.

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 14448