نماز حسنین پشت سر مروان


در مدتی که مروان بن حکم از جانب معاویه، والی مدینه بود، حسن و حسین علیهما السلام پشت سر وی نماز می‌خواندند.
از یکی از آن دو پرسیدند:« مگر پدرتان بعد از اینکه در مسجد پشت سر خلفا نماز می‌خواند و به خانه می‌رفت نمازش را دوباره نمی‌خواند؟»
فرمود:« نه.»
توضیح:زیرا نماز ائمه پشت سر چنین افرادی از روی تقیه بوده است و نیاز به اعاده و دو باره خواندن نیست.
منابع: بحار الانوار، ج 44، ص 123، حدیث 15- نوادر راوندی.

مراجعه شود به:
پاسخ امام حسن علیه السلام به معاویه


تعداد بازدید ها: 5214