نماز حسنین بر جنازه مطهر امام علی علیه السلام


هنگامی که جنازه امام علی علیه السلام به محل قبر رسید، جلو تابوت به زمین فرو نشست و حسنین علیهماالسلام نیز عقب آن را بر زمین گذاشتند. آن گاه امام حسن بر جنازه نماز گزارد و امام حسین علیه السلام و همراهان نیز پشت سرش نماز گزاردند.

در روایتی دیگر آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کرد که یک بار حسن علیه السلام و یک بار حسین علیه السلام بر او نماز بخوانند که همین وصیت هم عمل شد.

منابع: بحار الانوار، ج 42، ص 295 و ص 235.

مراجعه شود به:
تشییع جنازه امام علی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 6523