ندای شیطانی در مقابل ندای آسمانی

هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می شود: ندای آسمانی که مردم را به سوی حضرت مهدی علیه السلام دعوت می کند و ندای شیطانی که مردم را به پیروی از سفیانی فرا می خواند.

پیشوایان معصوم علیه السلام درباره شناخت ندای حق از باطل فرموده اند: امام صادق علیه السلام: « هر کس پیش از وقوع صیحه درباره آن شخص شنیده باشد، آن را می شناسد. »

امام صادق علیه السلام: « کسانی که پیش از ظهور روایت می کنند و معتقدند که ندای آسمانی اتفاق خواهد افتاد و می دانند که راست می گویند و بر حق هستند، این ها حق و باطل را از هم می شناسند.»

منابع :

بحارالانوار 52/294 حدیث 46

بحار الانوار 52 / 295 حدیث 49


تعداد بازدید ها: 6067