میل


کمپانی بالگرد سازی میل


95 درصد هلیکوپترهای مشغول به خدمت در شوروی پیشین را انواع طراحی شده به وسیله میل تشکیل می دهند . محصولات کنونی میل عبارتند از : هلیکوپترهای چند منظوره Mi-8/17‌، هلیکوپترهای تهاجمی Mi-24/35/28‌، طراحی هلیکوپترهای چند منظورهMi-38‌وMi-40‌و هلیکوپتر سبک و یک موتوره Mi-34 .


جدول تنوع محصولات تولیدی

بالگرد تهاجمی
بالگرد ترابری
بالگرد پشتیبانی
نظامی
بالگرد آواکس
بالگرد ناونشین
بالگرد ضد زیر دریایی
بالگردنجات دریایی
بالگرد گشت دریایی
بالگرد مسافربری
بالگرد باربری
بالگرد امداد و نجات
بالگرد آمبولانس
غیرنظامی
بالگرد خصوصی
بالگرد ویژه
بالگرد آموزشی
بالگرد آتش نشانی
بالگرد علمی تحقیقاتی
بالگرد
بالگرد
تعداد بازدید ها: 9334