مکاتبه امام رضا با امام جواد علیهماالسلام


محمد ابن ابو عباد - نامه نگار حضرت رضا علیه السلام در خراسان - می گوید:
امام رضا علیه السلام به من می‌گفت برای پسرش، محمّد (امام جواد علیه السلام)، که در مدینه بود نامه بنویسم. امام پیام‌هایش را به من دیکته می‌کرد و من می‌نوشتم. او همواره پسرش را در نامه‌ها با بزرگی و عظمت مخاطب قرار می‌داد. در مقابل، نامه‌های امام جواد علیه السلام هم در نهایت بلاغت و زیبایی بود.
بارها از امام رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود:« ابو جعفر (امام جواد) وصّی و جانشین من در خاندانم است.»

منابع:
بحار الانوار، ج 50، ص 18، ح 2.

مراجعه شود به:
تصریح امام رضا علیه السلام بر امامت امام جواد علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5617