مونتسکیو


-=زندگینامه=-
زندگینامه لویی دوسگوندابارون دومونتسکیو

 • سال1689 هجدم ژانویه تولد شارل-لوییدوسگواندا درقصر لابرد نزدیک بوردو.

 • سال های1705- 1700 _ تحصیلات متوسطه در نزد پیروان کلسیای اراتو آر ، درژویی.

 • سالهای1790 – 1708 _ تحصیلات حقوق در بورد و و سپس در پاریس.

 • سال1714_ پذیرفته شدن مونتسکیو به عنوان مشاور در پارلمان بوردو.

 • سال1715 _ ازدواج با ژان دولارتیگ.

 • سال1716_انتخاب مونتسکیو به عنوان عضو فرهنگستان بوردو : در این تاریخ وی منصب عمویش را که ریاست دادگاه استیناف بود همراه با اموال و لقب«مونتسکیو » از او به ارث می برد.

 • سال های1721- 1717_ مونتسکیو به مطالعه‌ی علوم می پردازد و رسالاتی در باره‌ی انعکاس صوت ، غدد میانگانی ، شفافیت ، سنیگینی اجسام و مانند اینها می نویسد.

 • سال1721_ انتشار کتاب نامه های ایرانی بدون ذکر نام نویسنده . این کتاب بیدرنگ مشهور خاص و عام می شود.

 • سال های1723 –1722_ اقامت در پاریس و معاشرت با طبقه‌ی اشراف . مونتسکیو در این تاریخ با اطرافیان دوک دو بو ربون هه نو ،مورخ و شاعر فرانسوی و رئیس پارلمان ،مارکیزدوپری ، و در مجمع ادبی مادام لامبر ، و باشگاه آنترسول رفت و آمد دارد و اثر خویش موسوم به گفت و گوی سیلا و اوکرات را در همین باشگاه می خواند.

 • سال1725 _انتشار معبد گنید بدون نام نویسنده. بازگشت مونتسکیو به بوردو و کناره گیری از سمت ریاست دادگاه ومراجعت به پاریس.
وی بعد ها در اندیشه هایش چنین نوشت : «آنچه باعث شده که من همواره نسبت به خودم عقیده‌ی بدی داشته باشم این است که خیلی کم از امور جمهوری وجود دارد که من حقیقتا استعدادی برای آن در خود ببینم. در شغل ریاست دادگاه باید بگویم که قلبم بسیار پاک بود. خود مسائل را به حد کافی می فهمیدم اما از تشریفات دادگاهی سردر نمی آوردم . مع ذلک خودم را با این گونه امور وفق داده بودم ولی آنچه بیش از همه موجب دلزدگی من میگردید این بود که حیواناتی را می دیدم که همان استعدادی را که من فاقد آن بودم به حد کافی دارا بودند ».

 • سال1828 _ انتخاب مونتسکیو به عضویت فرهنگستان فرانسه . عزیمت او به کشورهای آلمان ، اتریش ،سوئیس ایتالیا ،‌و هلند . در طی همین دوره لردچسیتر فیلد وی را به انگلستان می خواند.

 • سال های1730 _ 1729 اقامت در انگلستان.

 • سال1731_ بازگشت به قصر لابرد و اقامت در آنجا برای نگارش روح القوانین.

 • سال1734 _ انتشار ملاحضاتی در باره ی علل عظمت و انحطاط رومیان.

 • سال1748 _انتشار روح القوانین که در ژنو و بدون نام نویسنده چاپ شده بود . کتاب با استقبال بزرگ روبرو شد .

 • سال1750 _ دفاع مونتسکیو از روح القوانین در پاسخ حملات آباء یسوع و ژانسنیست ها.

 • سال1754_ تدوین جستاری در باره ی ذوق برای دائره المعارف به تقاضای دالامبر ( انتشار در 1756).

 • سال1755_ 10فوریه . مرگ مونتسکیو در پاریس.-=نظریات و آراء مونتسکیو:=-

-=آثار مونتسکیو:=-
تعداد بازدید ها: 23410