مهارت های تنیس


مهارت های تنیس

در هر ورزش مهارت هایی وجود دارد که آنرا زیباتر می کند و اگر بتوان آن مهارت ها را به نحو احسن در بازی پیاده کرد قطعا موفق خواهید بود . در ورزش مفرح تنیس ، مهارت ها به سه گروه : مهارت های ضربه ای ، مهارت های فیزیکی و مهارت های ذهنی تقسیم می شوند که در ذیل به شرح آنها می پردازیم :


مهارت های ضربه ای

img/daneshnameh_up/4/4c/_ggttqq_phi-FH.gif

مهارت ضربه ای

مهارت های فیزیکی

img/daneshnameh_up/9/96/_ggttqq_FedererBlast.gif

مهارت های فیزیکی

مهارت های ذهنی

img/daneshnameh_up/7/70/_ggttqq_fairplay.jpg

مهارت های ذهنی
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 44822