مفضل بن عمر کوفی جعفی


هر چند در مدح و ذمّ او روایات فراوانی نقل شده است ولی بزرگان از روایات مذمت او جواب داده اند و روایاتی که در مدح اوست را بیشتر و محکم تر دانسته اند. محدث قمی در تحفه الاحباب از ارشاد مفید نقل کرده که وی از نزدیکان ائمه هدی علیهم السلام و جزو دربانان منزل ایشان بود و از حضرت صادق سلام الله علیه مالی در نزد وی بوده است که اختلافات و مشاجرات شیعیان را با آن حل می کرد و وجه المصالحه را خود می‌پرداخت و نماینده حضرت امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده است.

روایاتی که در مدح اوست بسیار والاست. امام صادق علیه السلام به وی فرمود: من تو را دوست دارم و دوست دارم کسی را که تو را دوست دارد و اگر معرفت اصحاب ما به قدر تو بود کوچک‌ترین اختلافی بین دو نفر پیدا نمی‌شد.

در هر حال وی مورد وثوق و اعتماد ائمه علیهم السلام بوده و بیانات توحیدی امام صادق علیه السلام به وی که به نام توحید مفضل شهرت یافته نشان‌دهنده ارزش علمی و عملی اوست و رساله بسیار نفیسی است که بزرگان بدان اهتمام داشته‌اند و مرحوم مجلسی آنرا ترجمه کرده است.

منابع:
تحفه الاحباب شماره 689 ص 519


تعداد بازدید ها: 18424