مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکتمطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت ( Sweetspot )

img/daneshnameh_up/e/e2/_ggttqq_sweet1.jpg

گاهی پیش می آید که از شدت ضربه خودتان تعجب کنید که با تلاش کم ، نتیجه بسیار بالائی گرفته ، آنگاه به منطقه حساس راکت زده اید ! بازیکن حد متوسط فقط گاهی می تواند از این منطقه حساس راکتش استفاده کند . مناسب ترین سطح ضربه در صفحه راکت جائی است که بعد از زدن توپ احساس خوبی بشما دست می دهد .
مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت یک نقطه نیست بلکه محدوده ایست با آن ضربات قوی و قابل پیش بینی زده می شود. شکل واندازه آن در راکت های مختلف فرق می کند. صفحه راکت رامثل یک سیبل هدف گیری تصور کنید ، زدن در وسط خال از همه سخت تر است اما بیشترین رضایت را فراهم می کند .

مطلوبترین محل ضربه شامل دو نقطه دقیق و مشخص است . نقطه ای که زدن توپ در آن راحت ترین است و نقطه ای که بیشترین نیرو را تولید می کند . این نقطه با هم فاصله دارند و بهترین محل ضربه در صفحه راکت جائی است که در تماس با توپ در عین راحت بودن ، قدرت زیاد می دهد . در ضربه ، نیروی ناگهانی (shok) در یک نقطه خاص تولید می شود ،، نزدیک وسط آن ،،این نیرو به دست منتقل نمی شود و هر چه تماس دورتر از این نقطه باشد نیروی بیشتری به دست باز می گردد. در راکت ثابت ، قویترین نقطه صفحه راکت توپ را با 65درصد انرژی اش باز می گرداند ، هر چه از این نقطه دور شویم توپ با انرژی کمتری باز می گردد . حاشیه منطقه حساس ، توپ را با انرژی 35درصد باز می گرداند . کمتر از آن ضربه غیر موثر محسوب می شود .

  • راکت ، با صفحه بزرگتر بگیرید چون منطقه حساسش بزرگتر از راکت عادی است.
  • راکت ، با صفحه پهن تر بگیرید چون منطقه حساسش پهن تر می شود.
  • کمی نوار سربی اضافه کنید چون وزن بیشتر یعنی قدرت بیشتر ، در دو نقطه ساعت 3 و 9 ثبات بیشتر می شود و در دو نقطه 2 و 10 حساسیت راکت بالاتر می رود.
  • فشار زه راکت را کم کنید چون بازی زه ها بیشتر و نقطه حساس بزرگتر می شود .

شکل واندازه دقیق منطقه حساس راکت، نسبت صفحه به تنش (کشیدگی) زه ها تفاوت می کند . ولی درون آن 3 نقطه خاص قرار دارند:
  • مرکز راکت یا زه ( COP )
  • نقطه ایکه بیشترین قدرت را به توپ منتقل می کند. ( کمی پایین تر از مرکز ( MaxCOR ) )
  • نقطه ایکه کمترین انرژی را به دست منتقل می کند. ( کمی بالاتر از مرکز ( Node ) )


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 5743