محل سکونت مهدی عج و یارانش


در حضور امام صادق علیه السلام صحبت از خانه‌های عباسیان به میان آمد. مردی گفت: « خداوند خرابی اّنها را به ما نشان دهد و با دست ما آنها را خراب کند.»
امام علیه السلام فرمود: « این حرف را نزن. این خانه‌ها مسکن حضرت مهدی علیه السلام و یارانش خواهد بود. مگر سخن خداوند را نشنیدی که در قرآن فرموده: « در خانه‌‌های کسانی که به خود ستم کردند، سکنا گزید.» ــ ابراهیم، 45.

منابع: بحارالانوار، ج 52، ص 347، حدیث 95

مراجعه شود به:
سکونت امام مهدی علیه السلام در مسجد سهله
ویژگی یاران امام زمان علیه السلام

تعداد بازدید ها: 17127