محلولها

محلول وقتی تشکیل می شود که یک ماده(معمولا جامد) در یک ماده دیگر(معمولا مایع) حل می شود.جامد(که حل شده نامیده می شود) به ذرات ریزی تجزیه و در سراسر مایع (حلال) پخش می شود، به طوری که دیگر جامدی دیده نمی شود. محلولها همیشه شفافند؛ اگر مخلوط تیره باشد، تعلیق نامیده می شود.در تعلیق، ذرات جامد در مایع پخش می شوند، اما این ذرات نسبت به محلول بزرگترند.اگر یک تعلیق را بی حرکت در جایی بگذارید، بیشتر ذرات جامد نهایتا ته نشین می شوند. اما اجزای یک محلول به این ترتیب از هم جدا نمی شوند.

کلوئیدها و امولسیونها

در کلوئید، ذرات یک ماده در سراسر ماده ای دیگر پخش می شوند.ذرات پخش شده بزرگتر از محلول اما کوچکتر از تعلیق هستند.مثالهایی از کلوئیدها عبارتند از شیر (جامد در مایع)، مه(مایع در گاز) و کف (گاز در مایع).
اگر مواد یک کلوئید هر دو مایع باشند، مخلوط امولسیون خوانده می شود. اغلب برای جلوگیری از جدا شدن مایعات یک ماده دیگر که عامل امولسیون کننده خوانده می شود لازم است. به عنوان مثال مایونز امولسیونی از روغن و سرکه است که توسط زرده تخم مرغ کنار هم نگه داشته می شوند.


تعداد بازدید ها: 36265