محدوديت علم به جهان هستی


رابرت موریس پیچ یکی از چهره های درخشان فیزیک در دنیای معاصر دارای دکترای افتخاری از دانشگاه هملین ـ آقای رابرت موریس  علم ما نسبت به جهان هستی محدود به همین جهان مادی است که در ابعاد زمان و مکان محصور می باشد و امکان دارد جزء کوچکی از واقعیت باشد. پس ما باید به گواه دیگران مبنی بر وجود خداوند و پیشگویی های آنان درباره حوادث آینده اعتماد کنیم و بپذیریم که خداوند می تواند به بعضی، معرفتی درباره واقعیت الهام کند که ماورای جهان مادی است زیرا پیشگویی بعضی از انسان ها از حوادث آینده نشان می دهد که چنین اطلاعی تنها از علم و معرفتی ساخته است که تابع قوانین زمان نیست. یکی از بزرگترین گواه این پیشگویی ها، درباره آمدن عیسی مسیح علیه‌السلام و کارهایش پس از آمدن بوده است. در تمام ادیان آسمانی پیشگویی هایی از این دست وجود دارد که با واقعیت های آینده مطابق بوده است. از آن جمله پیشگویی حضرت عیسی علیه‌السلام از آمدن پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را می توان نام برد. قرآن در این باره می گوید «عیسی پسر مریم گفت که ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدایم به سوی شما و تصدیق دهنده و گواهی کننده آنچه از تورات پیش روی من است و بشارت دهنده پیامبری به نام احمد که بعد از من بیاید.» ارتباط با خدا چنان تاثیر عظیمی در فرد می گذارد که دیگر جای هیچ گونه شکی در ذهن باقی نمی ماند. این واقعیت عظیم چنان به جان آدمی نزدیک است که ایمان به خدا به صورت علم و معرفت مثبت درمی آورد.


تعداد بازدید ها: 8567