محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام


انس بن مالک می گوید:
از پیامبر پرسیدند:« کدام یک از افراد خانواده‌ی خود را بیشتر دوست دارید؟»
فرمود:« حسن و حسین. »

روایت شده است که هنگامی که پیامبر در بستر بیماری به سر می‌برد، عباس، عموی پیامبر، به عیادت او آمد.
پیامبر عموی خویش را احترام کرد و او را در کنار بستر خود نشاند.
عباس گفت:« علی علیه السلام اجازه ورود می خواهد.»
فرمود:«بگو داخل شود.»
علی علیه السلام به همراه حسن و حسین علیهماالسلام وارد شدند.
عباس گفت:« اینها فرزندان تو هستند یا رسول الله. »
پیامبر فرمود:« آیا آنان را دوست داری؟ »
عباس گفت:« بلی. »
فرمود:« خداوند تو را دوست بدارد، چنان که این دو را دوست داری. »

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 304، حدیث 65- کشف الغمه.
بحار الانوار، ج 43، ص 299، حدیث 61- کشف الغمه.

مراجعه شود به:
عظمت امام حسین علیه السلام از زبان پیامبر اکرم
بهترین سبط ها
عترت پیامبر
محبوبترین خلق نزد خدا
توصیه پیامبر به دوستی با امام حسین علیه السلامتعداد بازدید ها: 5139