ماهواره‌های نظامی
img/daneshnameh_up/6/65/Mahvare_nezami.jpg

ماهواره ها ابزاری ایده آل برای جاسوسی هستند برخی از آنها برای گرفتن عکسهای دقیق از مراکز نظامی و نقل و انتقال نیروها دوربینهای نیرومندی دارند ماهواره های هشدار دهنده مراقب موشکهای دشمنند ولی ماهواره های دیگر به استراق سمع مخابرات دشمن می پردازند می توان با شلیک موشکهای زمین به هوا یا ماهواره های قاتل به ماهواره های جاسوسی حمله کرد آنها با لیزر یا منفجر شدن در مجاورت ماهواره های دشمن عملیات انهدام را انجام می دهند .

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 24564