لپیدولیت


img/daneshnameh_up/6/6f/Lepidolite.jpg
لپیدولیت - اگرگاتهای خم شده فلسی صورتی بنفش پگماتیت لیتیوم دار
لپیدولیت (Lepidolite)
K(Li,Al)3 )(OH,F)2 (AlSi4O10 )
سیستم تبلور
عالی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای ورقه ای یا پولکی - توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
ترکیب شیمیائی پیچیده و متغیر
ترکیب شیمیایی
بنفش - قرمز روشن - خاکستری - متمایل به سبز - سفید
رنگ کانی
سفید - صورتی روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
متغیر
شکل بلورها
محل پیدایش
.ورقه های آن قابل انعطاف است-دارای لومینسانس گاه سبز
سایر مشخصات
. به مفهوم سنگ گرفته شده است lithos ‌به معنای فلس و lepidion از کلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.532.82.9


منبعتعداد بازدید ها: 14697