قوریاغه سبز


قورباغه سبز


این قورباغه معمولی کناره رودخانه ها و آبگیرها ، ممکن است به رنگ قهوه ای ، برنزه یا سبز باشد . قورباغه های سبز بالغ حقیقتاَ دوزیستی هستند ، یعنی هر مقدار از زندگیشان را که در آب می گذرانند ، به همان مدت روی خشکی زندگی می کنند . آنها نیز مثل بقیه قورباغه ها ، هر غذای زنده ای را که بتوانند قورت دهند ، می خورند . صدای یک قورباغه مثل صدای ترکیدن چیزی است که در مورد آن می گویند مثل صدای سیم سازبانجو است که محکم کشیده شده و رها گردد.

img/daneshnameh_up/3/3f/ghoors.jpg


اسم علمی: راناکلامیتانز

اندازه: قد تا 10 سانتیمتر ( از تا 4 اینچ)

محل زیست: نزدیک چشمه ها ، مردابها ، جویهای آب یا دریاچه ها

پراکندگی: شرق آمریکا

نحوه تولید مثل: ماده 2 تا 3 دسته کوچک از تخمها را در اب رها می کند . آنها به شاخه های گیاهان می چسبند.

رژیم غذایی: عمدتاَ حشرات ، عنکبوتها و سخت پوستان
تعداد بازدید ها: 23977