فنسر- سی


عکس پیدا نشد


سوخوی 24 فنسر- سی:
فنسر- سی شبیه فنسر- بی است و فقط به کمک محفظه های مثلثی شکل گیرنده هشدار راداری ( RWR) آن در پهلو های نوک سکان عمودی و روی دیواره ی خارجی ورودی هوا در جلوی محل اتصال ریشه ی لبه حمله بار به آن (همچون فنسر- دی ) قابل تشخیص است .
فنسر- سی نخستین بار در سال 1981 دیده شده و نسبت به مدل - بی تغییرات عمده ای در سیستمهای الکترونیک پروازی آن داده شده بود . تمامی انواع SU-24 به جز تعداد انگشت شماری از نوع – ای به یک ورودی کوچک هوا در جلوی ریشه ی سکان عمودی خود مجهز می باشند . از آنجایی که به راحتی می توان یک دسته ی هدایت در جلوی صندلی افسر سیستمهای جنگ افزار نصب نمود هیچ نوع خاص آموزشی SU- 24 با کنترل های دوگانه توسعه نیا فته است . اعتقاد بر این است که نیروی هوایی روسیه به منظور سرکوب سیستمهای دفاع هوایی راداری از تیمهای یابنده / کشنده متشکل از هواپیما های فنسر- سی و MIG- 25BM فاکس بت – اف بهره برداری می کند .


منبع:
ماهنامه صنایع هوایی


تعداد بازدید ها: 5760