فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام


از آنجا که امام معصوم (علیه السلام) مظهر اتم کمالات بی نهایت ذات اقدس ربوبی است تمامی فضائل و کمالات را واجد بوده و معدن همه خوبیها و ارزشها می باشد.

به بخشی از این فضائل بی پایان در « زیارت جامعه کبیره » که از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده است اشاره شده و آیات متعدد قرآن و روایات بی شمار به این موضوع پرداخته است.
در زندگانی اجتماعی حضرت زین العابدین(علیه السلام) با فضائل و کمالات مختلفی بر خورد می کنیم، در این قسمت به بیان و بررسی برخی از آنها می پردازیم که عبارتند از:

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 21310