عبادت و غذای امام حسن عسگری علیه السلام


یکی از خدمتکاران امام حسن عسگری علیه السلام می گوید:
مولای من صالحترین فردی بود که دیده بودم. او هیچگاه شراب نمی نوشید. در محراب عبادت می نشست و سجده می کرد؛ من می خوابیدم و بیدار می‌شدم ولی او همچنان در سجده بود.
امام عسگری بسیار کم غذا بود. برایش انجیر و انگور و میوه های خوش طعم می آوردند و او تنها یکی یا دو تا میل می‌کرد و به من می‌فرمود:« این میوه ها رابرای فرزندانت ببر.»
من با تعجب می گفتم:« همه اینها را؟» و امام می‌فرمود:« همه را بردار.»
من نیکوکارتر از او ندیده بودم.

منابع:
بحار الانوار، ج 50، ص 253، ح 6

مراجعه شود به:
رنگ پوست و نقش انگشتر امام حسن عسگری علیه السلام


تعداد بازدید ها: 6134