طوطی دم بلند سرخ
img/daneshnameh_up/a/a7/Tooti_d_b.jpg


این پرنده بسیار زیبا و دلنشین یکی از بزگترین طوطی های جهان است. او هم مثل طوطی های دیگر عمدتاْ از میوه ها و بادامها در سایبان مرتفع جنگلها تغذیه می کند و به ندرت در نزدیکی زمین دیده می شود. طوطی های دم بلند٬ پرندگان اجتماعی هستند و به صورت جفت یا گروههای کوچک سفر می کنند و در حال پرواز غالباْ‌ صداهای بلند گوشخراش از خود در می آورند. شکار این پرندگان توسط انسانها و از بین رفتن جنگلهای جهان دست به دست هم داده و طوطی دم بلند سرخ آمریکایی را از قبل هم کمیابتر کرده اند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 18363